Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 2016-1-VIZ-M04001-P
  • Projekta ieviešanas laiks: 25.04.2016.–30.09.2016.
  • Projekta mērķis: Nodrošināt Jelgavas novada  vizuāli plastiskās mākslas izglītībai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstības izcilībai un starptautiskai konkurētspējai.
attels1

Projekta finansējums: Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: EUR 2174 

  • Iegādāties nepieciešamo pamatlīdzekli- māla apdedzināšanas krāsni.
  • Nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā kvalitatīvi apgūt mācību priekšmetu Darbs materiālā un Veidošana.
  • Dot iespēju Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēniem radīt kvali-tatīvus un radošus mākslas darbus

Projekta koordinators:

Ella Jerofejeva

Projekta koordinatore
ella.jerofejeva [at] jelgavasnovads.lv