Statuss:
Noslēdzies
  • Ieviešanas laiks: 20.02.2017.-22.02.2017.
  • Projekta mērķis: veicināt kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšanu un iekļaušanu mūsdienu vidē.
attels

 

  1. Iepazīties ar labās prakses piemēriem kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā Norvēģijā;
  2. Kultūras mantojuma un dabas objektu nozīmes izpratne teritorijas attīstībā;
  3. Teritorijas atraktivitātes veicināšana, iekļaujot kultūras mantojuma un dabas objektus mūsdienu vidē;
  4. Kultūras mantojuma un dabas objektu izmantošana teritorijas sociāli – ekonomiskās attīstības veicināšanai

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība               
Projekta partneri: Arendal pašvaldība (Norvēģija), Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Projekta kopējās izmaksas: 4483.32 EUR. EEZ finansējums (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” Divpusējās sadarbības fonda „B” aktivitāte) 95% - 4259.15 EUR; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 5% - 224.17 EUR.

  • Sadarbības pasākuma ietvaros ir plānota Norvēģijas eksperta, plānotāja Michael Fuller-Gee vizīte Latvijā. Galvenais vizītes uzsvars – kultūrvēstures un mūsdienīgā apvienojums, novēršot vai mazinot iespējamās pretrunas. Aktivitātes ietvaros ir paredzēta prezentācija speciālistiem – Jelgavas novada un pilsētas būvvaldes pārstāvjiem, arhitektiem, plānotājiem un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras studentiem par attiecīgo tēmu. Paredzēta arī vizīte Elejā un atsevišķs seminārs ar studentiem, kura laikā tiks izstrādāti dažādi priekšlikumi un ieteikumi nelielo apdzīvoto teritoriju atraktivitātes palielināšanai, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu un iekļaujot to mūsdienu dzīves ritmā.

Projekta koordinators:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv