Statuss:
Noslēdzies
  • Ieviešanas laiks: 01.09.2014.-31.08.2016.
  • Projekta mērķis: Uzlabot jauniešu sasniegumus skolā, samazināt izglītojamo skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet skolu, atklāt talantus un spējas, līdz ar to palielinot mācību motivāciju.
attels

Projekta vadošais partneris: Hadim Cok Programli Lisesi (Turcija)

Projekta partneri: Elektrotehnikas un elektronikas profesionālā ģimnāzija (Bulgārija), Jelgavas novada Neklātienes vidusskola (Latvija), Zespol ģimnāzija (Polija) „Napoca„ tehnikums (Rumānija), Kulautuvas vidusskola (Lietuva), Bilje pamatskola (Horvātija).

Kopīgais finansējums EUR: 16 290; 100% EK finansējums 

apmācības skolotājiem un administrācijai, skolas vides uzlabošana, sparpkultūru aktivitāšu organizēšana sportā un kultūrā, akadēmisko aktivitāšu organizēšana, pieredzes apmaiņa, kas tiks apkopota un noslēgumā aprakstīta elektroniskajā grāmatā. Plānotās mobilitātes skolotājiem ar izglītojamajiem ir uz Turciju, Poliju, Rumāniju un Horvātiju

Projekta koordinators:

Inese Aleksejeva

Projekta koordinatore
inesealeksejeva [at] gmail.com