Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr.: 17-06-AL03-A019.2202-000001
  • Projekta ieviešanas laiks: līdz  07.06.2019.
  • Projekta mērķis: Atjaunot Lielplatones muižas ansambļa ēku ''Vešūzis'', uzlabojot un nodrošinot tās   pieejamību, tā veicinot Lielplatones muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā.
attels

Attīstot, saglabājot un atjaunojot valstī esošās kultūrvēsturiskās vērtības tiek veicināta Valsts kopējā ilgtspējīga attīstība, kas nodrošina un rada jaunus priekšnosacījumus vairāku segmentu attīstībā kopumā. Lielplatones muižas apbūve ir viens no Jelgavas novada aktīvajiem tūrisma punktiem, kuru vēlamies ne vien saglabāt un atjaunot, bet veidot kā savdabīgu muižas apbūves tipoloģisku paraugu. Šobrīd muižā darbojas Tūrisma informācijas punkts, aktīvi tiek piedāvātas ekskursijas, pastaigas gida pavadībā, izjādes, izbraucieni pajūgā, laulību ceremonijas, aktivitātes jaunajiem pāriem.

Papildus jau esošajām aktivitātēm, atjaunotajā Veļas mājā tiek plānots:

  1. Pirmajā stāvā –senais veļas mazgāšanas process (kuru izies tūristi, jaunlaulātie), atjaunojot plīti, uz kuras sildīt ūdeni, vārīt veļu. Tiks izvietotas planšetes ar veļas mazgāšanas procesu 18.,19.gs.
  2. Otrais stāvs iekārtojuma ziņā tiek saglabāts, jo, tāpat kā agrāk, te tiks izkārta veļa, t.i., kā žāvētava.
  3. Trešajā stāvā – mazā istabiņa tikts iekārtota tā it kā te dzīvotu pati vešeriene.

Publiskais finansējums: 45000,00 EUR

Pašvaldības finansējums: 64763,77 EUR

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 45 000 EUR un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu 64763,77 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

 

Projekta koordinators:

Ella Jerofejeva

Projekta koordinatore
ella.jerofejeva [at] jelgavasnovads.lv