Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. Nr. 2015-2-KMA060
  • Projekta ieviešanas laiks: 29.06.2015. – 01.09. 2015.
  • Projekta mērķis: veikt Lielplatones muižas ansambļa ēkas ''Vešūzis'' apsekošanu, izpēti, tehnisko un kultūrvēsturisko novērtējumu.
attels1

Projektu finansē: Valsts Kulturkapitāla fonds EUR 1900,00 apmērā. 

  • Veikt objekta vizuāli konstruktīvo apsekošanu, slēdziena sastādīšana;
  • Iepazīšanās ar sākotnēji veiktajiem darbiem, izpētēm, projektiem, vēsturiska-jiem avotiem, pieejamiem arhīva materiāliem u.c., informācijas apkopošana, analīze, sakārtošana darbam nepieciešamajā apjomā;
  • Objekta vizuāli arhitektoniska apsekošana, kultūrvēsturiskais novērtējums;
  • Fotofiksācija, fotofiksācijas kartogrammas

Projekta koordinators:

Ella Jerofejeva

Projekta koordinatore
ella.jerofejeva [at] jelgavasnovads.lv