• Projekta nr.: 17-00-A019.332-000006
  • Īstenošanas laiks: 01.03.2018. -  15.07.2019.
  • Projekta mērķis: Iesaistīt  Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atveseļošanas pasākumos – attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aberāciju un upes atveseļošanos.
attels

Kopējās izmaksas: EUR 100 000,00 ( ELFLA publiskais finansējums)

Pašvaldību līdzfinansējums: EUR 12242.00

Projektu īsteno biedrība Lauku partnerība "Lielupe" sadarbībā ar Bauskas rajona lauku partnerību un Dobeles rajona lauku partnerību un novadu pašvaldības.

Jelgavas novada pašvaldība, Ozolnieku novada pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība, Babītes novada pašvaldība un Bauskas novada pašvaldība.

Sadarbības projekta ietvaros tiks veidots jauns tūrisma maršruts, sekmēta jaunu tūrisma piedāvājumu veidošana, veicināta uzņēmējdarbība un vietējo uzņēmēju un pašvaldības sadarbība. Sadarbībā ar Lielupes piekrastes zemju īpašniekiem, plānotas šādas aktivitātes:

  • aprīkot upes krastus  ar ūdens tūrismam nepieciešamo infrastruktūru – pārvietojamas pontonu laipas, piestātnes un norādes zīmes;  
  • izveidot interaktīvu vides objektu, kas simbolizē Lielupes sākumu un ietver informāciju par Lielupi, ūdenstūrisma maršrutu un kartes;
  • veicināt partnerību, pašvaldību un Lielupes krastu īpašnieku sadarbību un izpratni par Lielupes atveseļošanas nozīmību, organizējot kopīgus seminārus un veidojot kopīgu sadarbības formu.

Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” (17-00-A019.332-000006) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”

Projekta vadītājs:

Inese Baumane

Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietniece attīstības jautājumos - Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
inese.baumane [at] ozolniekunovads.lv

 

Projekta koordinators Jelgavas novada pašvaldībā:

Inese Cinovska

Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja
inese.cinovska [at] jelgavasnovads.lv