Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta numurs: 19-06-AL03-A019.2202-000002
  • Projekta mērķis: Baznīcas zvana torņa iekštelpu atjaunošana,  kas sevī ietver esošo detaļu atjaunošanu saglabājot vēsturisko izskatu, tas šobrīd ļauj zvanu torņa iekštelpu apskati baznīcas apmeklētājiem. Līdz šim tas nav bijis iespējams, telpu sliktā stāvokļa dēļ.
attels

Publiskā finansējuma daļa: 9425,00 EUR

Projekta ieviešanai un projekta mērķa sasniegšanai Jelgavas novada  finansējuma daļa: 1183,52 EUR

Visu formu un vēstures periodu kultūras mantojuma saglabāšana saistīta ar vērtībām, ko tas iemieso. Mūsu spējas saprast šīs vērtības, pirmkārt atkarīgas no vērtību ticamības un patiesīguma pakāpes, ko sniedz informācijas avoti, tāpēc tieši vissvarīgākais uzdevums ir kultūras mantojuma vērtību atzīšana un to prezentēšana. 

Lielvircavas baznīca- Latvijas 16.gs arhitektūras piemineklis, vecākā mūra baznīca Zemgalē, vienotā rokoko stilistikā būvētā dievnama iekārta ir viena no savdabīgākajām Zemgalē kas ir arī  Valsts nozīmes kultūras piemineklis (Nr.5239),  un kuras mantojuma vērtība ir ne tikai tās izskatā, bet arī visu tā sastāvdaļu viengabalainībā, kas kopā veido unikālu savu laiku būvniecības tehnoloģijas produktu. 

veikta baznīcas zvanu torņa četru stāvu iekštelpu vienkāršu atjaunošana, nezaudējot vēsturiskās vērtības, tādejādi nodrošinot kultūrvēsturiska objekta saglabāšana un turpmākas darbības nodrošināšana. Esošajām logailām iebūvēti iestikloti – neverami logu rāmji, lai likvidētu sniega un lietus iekļūšanu telpās. Nomainītas torņa grīdas bruses un ielikti jauni, beicēti grīdas dēļi. Attīrītas koka kāpnes, uzstādītas iztrūkstošās koka margas. Māla ķieģeļu iekšsienas tika notīrītas no zaļā hlorofila , saglabājot oriģinālo ķieģeļu apdari. Kā arī zvana tornī uzstādītas koka redeļu žalūzijas, kas pasargā no nelabvēlīgiem laika apstākļiem, saglabājot zvana skaņu dzirdamību Dievkalpojumu laikā.

Projekta īstenošanas rezultātā novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem tiek nodrošināta pievilcīga kultūrvide un daudzveidīgi kultūras pasākumi, kultūras pieminekļu saglabāšana, to pieejamība sabiedrībai , kas nodrošinās nozīmīgas publiskas funkcijas. Lielvircavas baznīcas, kā kultūras mantojuma objekta un projekta ilgtspēju nodrošina: Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas, kā institūcijas, stabilitāte, vēsturiskās tradīcijas un to pastāvēšanas ilgtspēja.

Vircavas evanģēliski luteriskā draudze

Lielvircavas baznīca ir viena no vecākajām baznīcām Jelgavas novadā.

Livonijas ordeņa mestrs Valters fon Pletenbergs 1506.gadā atdeva uz lēņu tiesībām baronam Heinriham fon Klopmanim Lielvircavu . 1567.gadā Kurzemes hercogs Gothards Ketlers izdod rīkojumu par jaunu baznīcu celtniecību.

1590.gadā Vircavas upes kreisajā krastā Johans fon Klopmans liek celt baznīcu, par celtniecības materiālu izmanto vietējā apkārtnē esošo plienakmeni un rupji tēstus koka baļķus. Baznīcai bijis ļoti biezs mūris, un tās platums –50 pēdas. Baznīcai uzceļ arī zvanu torni. 1595.gadā baznīcas celtniecība bija pabeigta un to iesvētīja 1596.gada 12.janvārī. 1820. gadā Klopmaņi pārdeva ūtrupē Lielvircavas muižu par 151000 sudraba rubļu. Par muižas īpašnieku kļuva Ditrihs Grothuss Vilhems Hāns. Līdz ar to baznīcas patroni nebija vairs Klopmaņi, bet gan Hāni.

Lielvircavas baznīca minēta 1606.gadā baznīcu vizitācijas dokumentos. 1636.gadā uzbūvēja mācītāja māju. Līdz tam mācītājs pie draudzes brauca no Jelgavas.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 9425,00  EUR.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Projekta rezultāts