Statuss:
Īstenošanā
  • Projekta Nr. 20-06-AL03-A019.2202-000002
  • Projekta ieviešanas laiks: 25.03.2020.– 25.03.2022.
  • Projekta mērķis: Atjaunot Lielvircavas muižas kungu nama otrā stāva telpas, uzlabojot un nodrošinot muižas pieejamību, tā veicinot Lielvircavas muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā Latvijā.
attels

Projekta attiecināmās izmaksas: 50 000 EUR

Publiskais finansējums: 45 000,00 EUR

Pašvaldības finansējums: 5 000 EUR

Projekta īstenošanas laikā tiks veikts iepirkums, tādēļ pašvaldības finansējuma daļa tiks precizēta.

 

Projekta realizācijas laikā tiks atjaunotas Lielvircavas muižas kungu nama otrā stāva atsevišķas telpas un restaurēts vēl esošai vairogparkets, paredzot arī jauna vairogparketa pēc esošā parauga ieklāšana, kā arī vēl esošo logu slēģu un paneļu restaurācija. Restaurācijas darbiem paredzot sagatavot darbu atskaiti restaurācijas pases formā, ar anotētu fotoattēlu apkopojumu.

 

Publicitāte:

Projekts Nr. 20-06-AL03-A019.2202-000002 “Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

 Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv