Statuss:
Īstenošanā
  • Projekta nr.: LIFE18 IPE/LV/000014
  • Projekta ieviešanas laiks: 18.12.2020. - 31.12.2027.
  • Projekta mērķis: ilgtermiņā uzlabot Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti.
attels

LIFE programmas projekta „LIFE GoodWater – Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros (projekta Nr. LIFE18 IPE/LV/000014) 2020.gada 18 decembrī tika noslēgts Sadarbības līgums Jelgavas novada pašvaldībai ar vadošo partneri valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

LIFE GoodWater IP projektā 19 organizācijas liks lietā uzkrātās zināšanas un savas iespējas, lai kopīgi meklētu un īstenotu risinājumus Latvijas ūdens uzlabošanai un uzlabotu Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti.

Aktivitātes paredzētas gan individuālā, gan valstiskā līmenī, jo labu ūdens kvalitāti varēsim panākt tikai darbojoties kopā.

Jelgavas novada pašvaldība ir viens no projekta partneriem.

Projekta ietvaros paredzētais finansējums ir ne vairāk kā 194 445 EUR (simt deviņdesmit četri tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro, 00 centi), kurus veido:

attels