Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr.14-06-LL08-L413201-000008
  • Projekta ieviešanas laiks: 03.12.2013.- 01.06.2015.
  • Projekta mērķis: izveidot ugunskura vietu un veicināt atpūtas, kultūras un sporta aktivitāšu kvalitatīvu attīstību Līvbērzes  pagastā.
attels2

Kultūras pasākumi Līvbērzes  pagastā tiek organizēti vai nu kultūras nama zālē, vai arī sporta laukumā pie Līvbērzes  skolas, kur atrodas arī estrāde. Tomēr, lai gan pēdējos gados ar dažādu projektu palīdzību skaisti sakopta un iedzīvotāju iemīļota atpūtas vieta, tā vairāk piemērota pastaigām un sporta aktivitātēm.

Pieaugot kultūras pasākumu un to apmeklētāju skaitam, kā arī pašu pasākumu nozīmīgumam pagasta, novada un Zemgales reģiona mērogā, bija nepieciešamība izveidot vietu, kur organizēt kultūras pasākumus -  ugunskura vietu un taciņu, kas ved uz estrādi.

Izveidojot ugunskura vietu , tika veicināta atpūtas, kultūras un sporta aktivitāšu kvalitatīva attīstība Līvbērzes  pagastā, sakārtota un sakopta dabas ainava, vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem labiekārtota estētiska vide, izveidota vieta, kur pagasta un novada organizācijām un pašdarbības kolektīviem organizēt dažāda veida pasākumus.

Šo atpūtas vietu  izmanto arī skolas vajadzībām, rīkojot dažādas apmācības brīvā dabā. Projekta ietvaros tika izveidota ugunskura un taka ar laukakmeņu segumu. Ugunskura vietas labiekārtošanu ar statīvu , katlu un soliņiem veidoja  Līvbērzes pagasta pārvalde.

Kopīgais finansējums, EUR : 2899,25 (pašvaldības līdzfinansējums –289,93; ELFLA – 2609.32)

Projekta vadītāja:

Zanda Zariņa

Projekta koordinators
zanda.zarina [at] jelgavasnovads.lv
attels2

 

attels

 

attels1