Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 11-06-L12500-000056
  • Ieviešanas laiks: 03.08.2012. – 30.06.2014.
  • Projekta mērķis: līvbērzes ciema meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas mērķis ir atjaunot zemju nosusināšanas režīmu atbilstoši sākotnējam, nodrošinot Līvbērzes ciema ziemeļrietumu daļas virsūdeņu novadīšanu, kas arī pazeminās gruntsūdens līmeni daudzdzīvokļu māju tuvumā, tā novēršot gruntsūdeņu krāšanos māju pagrabos. Projekta īstenošana ļaus nodrošināt noteci jaunuzceltās sporta zāles lietusūdeņu kanalizācijai un uzlabos pašvaldības lauksaimniecības zemju nosusināšanas sistēmu darbību meliorācijas objektos ,,Rentes" un ,,Līvbērzes masīvs"
attels2

 Kopīgais finansējums LVL: 84748.40; ELFLA finansējums LVL 52530.00; Jelgavas novada pašvaldības finansējums LVL 32218.40

Galvenās aktivitātes:
Tehniskā projekta izstrāde .Meliorācijas sistēmas  rekonstrukcija  - meliorācijas sistēmas gultnes rekonstrukcija piketos 18/86 līdz piketam 44/86- kopā 2,60 km, Jelgavas – Tukuma ceļa caurteku, Līvbērzes strauta gultni piketos 00/00 līdz 01/57, estrādes strauta gultne piketos 00/00 līdz 03/60, kā arī N-1(Mazbērzīti) un N-3 kopā 1.287 km, rekonstruēta 1 caurteka un atjaunotas 9 iztekas. Būvobjekta ietekmētā platība 140 ha.

Projekta koordinators: