Statuss:
Noslēdzies
 • Projekta numurs: 2019-1-LV01-KA101-060140
 • Ieviešanas laiks: 01.06.2019.–31.05.2021. (pagarināts līdz 31.12.2021.)
 • Projekta mērķis: pilnveidot pedagoģiskā personāla prasmes. Apmainīties ar iekrāto darba pieredzi un zināšanām ar pedagogiem citās Eiropas Savienības valstīs. Veicināt nākotnes skolēnu un pedagogu apmaiņu.
attels

Projekta kopējais finansējums: ES finansējums EUR 7488,00 (100% apmērā).

Projekta vadošā organizācija: Jelgavas novada Aizupes pamatskola

Galvenā mērķa grupa: Pedagogi

 • Apmaiņas vizītes
 • “Ēnošana” izglītības iestādē ārzemēs
 • Profesionālās pilnveides kursi
 • Skolas vadības darba organizēšanas uzlabošana
 • Jaunu pedagoģisko metožu apguve, pilnveide
 • Skolas brošūras/bukleta izveide
 • Dalīšanās ar apgūtajām zināšanām, prasmēm un iegūtās pieredzes nodošana vietējā un reģionālā mērogā
 • Aizupes pamatskolas attīstības plāna pilnveide ar ES prioritātēm

Projekta autors un saturiskais koordinators:

Antra Embrekša

Projekta autors un saturiskais koordinators
antrae [at] inbox.lv

Projekta administratīvais koordinators:

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv