Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 2014-3-LV02-KA105-000500, (dat. 19.12.2014.)
  • Projekta ieviešanas laiks: 10. 02.2015. - 10. 09.2015.
  • Projekta mērķis: veicināt jauniešu nodarbinātību, iedrošinot jauniešus radīt jaunas idejas, lai radītu iespējas jauniešu uzņēmējdarbībai. Projekta dalībnieki ir 35 jaunieši vecumā no 18 - 26 gadiem, no 5 dažādām valstīm - Rumānijas, Portugāles, Slovēnijas, Itālijas un Latvijas. Dalībnieku skaits apmaiņas laikā, no katras organizācijas būs 6  jaunieši un 1 līderis.
attels

Projekta īstenotājs: Biedrība „Iepazīsim sevi”
Kopējais programmas finansējums: 17010.00 EUR
Galvenās aktivitātes: Apmaiņas laikā notiks dažādas aktivitātes jauniešu uzņēmējdarbības attīstīšanai un jauniešu nodarbinātības veicināšanai, izmantojot neformālās izglītības metodes. Tādas aktivitātes kā simulācijas spēles, informatīvie semināri, debates, diskusijas, neformālā izvērtēšana, informācijas meklēšana un apkopošana, savas idejas prezentēšana, darbs grupās, biznesa idejas izstrāde, video veidošana, citu jauniešu intervēšana un informācijas nodošana, savas kultūras prezentēšana un neformāla pieredzes apmaiņa. 

Projekta koordinators:

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv