Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr. 13-06-LL08-L413202-000014
  • Projekta Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 20.06.2014.
  • Projekta mērķis: papildināt esošo materiāli tehnisko bāzi aktivitāšu dažādošanai un izveidot jaunu - cirka un žonglēšanas studiju iegādājoties tam nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu.
attels2

Kopīgais finansējums LVL: 4173.28 (pašvaldības līdzfinansējums – 1069.19; ELFLA –3104.09)

Galvenās aktivitātes: Projekta rezultātā tiks sperts svarīgs solis uz veiksmīgu turpmāku un pilnvērtīgāku kultūras, izglītības un brīvā laika  dažādošanu Elejas pagastā. Tiks veicināta bērnu un jauniešu aktivitāte, ieinteresētība un pieejamība apgūt cirka mākslas, iluzionisma un žonglēšanas pamati savā brīvajā laikā, kā arī tiks veicināta bērnu un jauniešu iniciatīva organizēt un vadīt savus pasākumus iesaistot tajos gan savus vienaudžus, gan arī dažādus speciālistu, gan arī iedzīvotājus. 

Projekta koordinators:

Zanda Zariņa

Projekta koordinators
zanda.zarina [at] jelgavasnovads.lv
attels2

 

attels1

 

attels1