• Projekts Nr. 2015-1-LV02-KA105-000638
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2015.–01.04.2016.
  • Projekta mērķis: jaunatnes darbinieku (t.sk.pedagogu) profesionālās kapacitātes celšana, sniedzot metodes darbam ar jauniešiem saistībā ar dzimumu vienlīdzības jautājumiem, “meiteņu un puišu grupas metode”, sociālo identitāti un iekļaušanu, mazinot sociālās izslēgšanas riskus, nodrošinot metožu ieviešanu vietējā kopienā (t.sk. Jelgavas novadā) darbā ar jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem (tsk.pedogogiem).
attels

Projektā iesaistītās valstis: Norvēģija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Portugāle, Spānija, Itālija, Grieķija un Latvija (Jelgavas novads).

 

Sagaidāmie rezultāti: īstenojot projektu un izplatot „Meiteņu un zēnu grupu metodi” ilgtermiņā tiek pastiprināti un uzlaboti sociālās iekļaušanas procesi, balstoties uz izpratnes veicināšanu dzimumu lomu un dzimumu vienlīdzības jautājumos gan esošajās, gan potenciālajās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

  • starptautiskas apmācības jaunatnes darbiniekiem (t.sk. pedagogiem, soc.darbiniekiem, psihologiem), 29 dalībnieki, norises vieta Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts;
  • darbnīcas vai semināri, kurus rīko un vada projekta dalībnieki savās vietējās kopienās sadarbībā ar projektā iesaistīto partnerorganizāciju atbalstu laika posmā no 2015. gada oktobra līdz novembrim. To tēma, mērķauditorija, izpildījums un ilgums katrā valstī var variēt, jo vajadzības ir daudzveidīgas atkarībā no kultūras, ekonomiskām, sociālām, ētiskām un citām atšķirībām dažādajās kultūrās. Tomēr visu šo darbnīcu kopējais mērķis ir veicināt izpratni par dzimumu līdztiesību;
  • izvērtēšanas seminārs, no katras projektā iesaistītās organizācijas viens „vēstnieks” ziņos par gūtajiem rezultātiem darbā vietējās kopienās, vidēs. Šī posma mērķis ir dalīties veiksmes stāstos, izmantotajās/adaptētajās/izveidotajās metodēs, idejas par iespējamiem nākotnes projektiem un partnerības veidošanu. Tā laikā dalībniekiem tiks demonstrētas papildus metodes un būs iespēja izmantot jaunas treneru tehnikas.

Projekta finansējums: 28 612 EUR (Publiskais finansējums - 28 265 EUR; Pašvaldības līdzfinansējums - 347 EUR).

 

Projekta koordinators:

Kristīne Kode

Jaunatnes lietu speciāliste
kristine.kode [at] jelgavasnovads.lv