Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta ieviešanas laiks: 09.09.2021 – 20.10.2021
attels1

Latvijas Pašvaldību Savienības finansējums: 1 400 EUR

Jelgavas novada pašvaldības finansējums: EUR

Projekta ietvaros paredzēts:

  1. Pēc SIA “Veido vidi” ainavu arhitektes Kristīnes Dreijas izstrādātā labiekārtojuma plāna un ieteikumiem, Staļģenes muižas parka ziemeļu daļā, paredzēta stādījumu papildināšana ar  jauniem lapu kokiem, lapu krūmiem un skuju kokaugiem:

Auga nosaukums

Skaits, gab.

Kalnu priedes (Pinus mugo)

9

Parastā lazda (Corylus avellana L.)

4

Serbijas egles (Picea omorika)

4

Sudraba liepa (Tilia tomentosa)

2

Parastais filadelfs (Philadelphus coronarius)

8

Melnais plūškoks (Sambucus nigra)

3

Kokveida lazda (Corylus colurna)

3

Irbenes parastā (Viburnum opulus)

9

Kalnu kļavas (Acer pseudoplatanus)

3

KOPĀ:

45

 

  1. Noorganizēt informatīvi izglītojoša rakstura pasākumu, kura ietvaros Jelgavas novada pašvaldības muižu parku dārzniece Evita Matule interesentiem (izglītības iestāžu audzēkņiem, pedagogiem vides speciālistiem un citiem interesentiem)pastāstīs par kokaugu stādīšanas īpatnībām, to kopšanu, kā arī kāda ir dendroloģisko stādījumu nozīme muižas parku ainavas veidošanā. Latvijas lauku konsultācijas centra meža apsaimniekošanas nodaļas speciālists Edgars Iecelnieks stāstīs par ilgtspējīgu un gudru saimniekošanu Latvijas mežos un kāda ir to atjaunošanas nozīme.
  2. Informācija par meža dienām tiks izvietota Jelgavas novada tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv ,  kā arī novada laikrakstā.

Parks kalpo kā iedzīvotāju atpūtas vieta. Ozolnieku Melioratoru parks tika izveidots pagājušā gadsimta 80.-tajos gados kā publiska vieta, kur godināt Ozolnieku ciema pamatlicējus un attīstītājus - melioratorus. Parkā tika stādīti dažādi svešzemju koku stādījumi, kuri gadu gaitā tika papildināti. Daļa no tiem gadu gaitā ir saslimuši un ir jālikvidē.  vietā stādot jaunus kokus.

  1. Parku paredzēts papildināt ar lapu kokiem un skuju kokaugiem:  

Auga nosaukums

          Skaits, gab.

Parastā egle

3

Dekoratīvā ābele Golden Hornet

1

Dekoratīvā ābele Lemoinei

1

Dekoratīvā ābele Liset

1

Pensilvānijas osis

2

KOPĀ:

8

 

  1. Noorganizēt izglītojošu semināru sadarbībā ar LLKC, piedāvājot video lekciju par tēmu - koku nozīme pilsētvides ainavā un  koku sugu nomaiņa mežā un pilsētvidē.

Ānes parks ir viens no jaunākajiem parkiem Ozolnieku novadā. Ānes parks ir dabiski veidojies dažādu koku sugu grupa. Sakopjot degradētu teritoriju ciema centrā, kur ilgus gadus bija gan mazdārziņi, gan sadzīves atkritumu novietne, atklājās skaistas jaunu koku grupas. Jauno, sakopto Ānes parku pastaigām un rāmai atpūtai ir iecienījuši vietējie iedzīvotāji. 2021.gadā tika uzsākta parka labiekārtošana ar rotaļu un aktīvās atpūtas elementiem. 2022.gadā plānota taciņu labiekārtošana. Ānes parkam ir izstrādāts labiekārtošanas plāns.

  1. Parku paredzēts papildināt parku ar jauniem lapu kokiem, lapu krūmiem un skuju kokaugiem:

Auga nosaukums

Skaits, gab.

Baltais vītols Sericea

3

Baltmizas Himalaju bērzs

3

Baltais Ķīnas bērzs Fascination

2

Kalnu priede

15

Parastā klinšrozīte Pink Paradise

15

Japānas spireja Country Red

15

KOPĀ:

53

Pasākums „ Meža dienas 2021” tiek īstenots Meža attīstības fonda Zemkopības ministrijas budžeta programmas "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" apakšprogrammas "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē"  ietvaros.

Moto: „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”

Projekta koordinators:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv

Projekta koordinators: