Statuss:
Noslēdzies
 • Projekta Nr. 2022-1-MDM-M02024
 • Projekta ieviešanas laiks: 21.03.2022. –01.10.2022.
 • Projekta mērķis: nodrošināt nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi Jelgavas novada Mūzikas skolām, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstībai, Mūzikas izglītības izcilībai un starptautiskai konkurētspējai, veicinot estētiski domājošu, radošu personību attīstību un izaugsmi Jelgavas novadā.
attels

Projekta finansējums:

 • Projekta kopējais finansējums: 5479 EUR,
 • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums:  2200 EUR,
 • Jelgavas novada pašvaldības finansējums:  3279 EUR
 • iegādāties mūzikas instrumentus Jelgavas novada Mūzikas skolām:
  • Ozolnieku Mūzikas skolai - tenora saksofonu;
  • Salgales Mūzikas un mākslas skolai - alta saksofons;
  • Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai - digitālās klavieres;
 • nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem Jelgavas novada Mūzikas skolās kvalitatīvi apgūt Mūzikas izglītības programmas: Pūšaminstrumentu spēli – Saksofona spēli un Taustiņinstrumentu spēli – Klavierspēli, solfedžo un citas mūzikas priekšmetu nodarbības;
 • nodrošināt projekta publicitāti.

Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv