Statuss:
Īstenošanā
  • Projekta numurs: 2023/23/SDB_APSD/2
  • Ieviešanas laiks: 05.01.2023. – 30.06.2023.
  • Projekta mērķis dod iespēju NVA reģistrētām personām, kas vēlas strādāt, bet nevar atrast piemērotu pastāvīgu , veikt darbus pašvaldības izveidotajās pagaidu darba vietās ar mērķi iegūt vai uzturēt darba iemaņas.
  • Pasākuma īstenotājs:  Jelgavas novada pašvaldība
  • Kopējais finansējums: plānotās pasākuma izmaksas ir  10 200 EUR

Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros.


Projekta kontaktpersona:

Silvija Jansone

Klientu apkalpošanas speciālists - Pieņemšana: 4. stāvs, Lielā iela 5/7, Jelgava, LV–3001
silvija.jansone [at] jelgavasnovads.lv