Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr.: 2022/23/9.5-3/13
  • Ieviešanas laiks: 01.06.2022. – 31.08.2022.
  • Projekta mērķis: veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.
attels

Projekta īstenotājs:  Jelgavas novada pašvaldība

Kopīgais finansējums:

  • kopējās pasākuma plānotās izmaksas ir  141890 EUR t.sk. NVA finansējums – 60000 EUR; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums skolēnu darba algai, nodokļiem-   81890 EUR.

2022. gadā kopā plānotas 190 skolēnu darba vietas (jūnijā-70, jūlijā-61, augustā-59):

Izglītības pārvaldes izglītības iestādes – 114 darba vietas (Šķibes PII, Elejas PII, Elejas PII Lielplatones filiāle, Staļģenes PII, Staļģenes vidusskola, Svētes PII, Vircavas PII, Vircavas PII Platones un Lielvircavas filiāle, Zaļenieku PII, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Kalnciema vidusskola, Kalnciema PII “Mārīte”, Ānes PII Saulīte, Branku PII "Bitīte", Ozolnieku PII Pucīte, Ozolnieku sporta skola, Ozolnieku vidusskola, Ozolnieku PII "Zīlīte");

Centrālā administrācija un pagastu pārvaldes – 36 vietas (Elejas TIP, Lielplatones TIP, Lielvircavas TIP, Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvalde, Jelgavas novada būvvalde, Informācijas tehnoloģiju nodaļa, Lielplatones, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Elejas pagastu pārvaldes);

Labklājības pārvaldes SARC centros un Aktivitāšu centros – 28 darba vietas (SARC Kalnciems, SARC Eleja, SARC Staļģene, Aktivitāšu centrs “Līvbērze”, Aktivitāšu centrs “Zemgale”, Aktivitāšu centrs “Kalnciems”, Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”, Aktivitāšu centrs “Birztaliņas”);

Kultūras pārvaldes iestādēs – 12 darba vietas (Kalnciema pagata bibliotēka, Elejas saieta nams, Vilces un Ziedkalnes bibliotēka, Garozas pakalpojumu punkts, Zaļenieku bibliotēka, Lielplatones pagasta bibliotēka, Ozolnieku Tautas nams, Valgundes pagasta Tīreļu bibliotēka, IKSC “Avoti”).

Publicitāte:

NVA Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums reģionālo mediju skatījumā šeit

Projekta vadītāja:

 

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv