Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000003
  • Īstenošanas periods: 22.08.2016. - 31.08.2017.
  • Projekta mērķis: palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Valgundes ciema - Saules ielā, Liepu ielā, Dārza ielā un Smilšu ielā ielas apgaismojumu un izveidojot nojumi pie autobusa pieturas.
attels

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

Kopējās izmaksas: 42 000 EUR

Publiskais finansējums: 27 000 EUR

Pašvaldības finansējums: 15 000 EUR

Projekta koordinators: