Statuss:
Noslēdzies
  • Nr. 13-06-LL08-L413201-0000015
  • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 31.12.2013.
  • Projekta mērķis: veicināt brīvā laika izmantošanas daudzveidību Valgundes pagasta ģimeņu atbalsta centrā.
attels2

Projekta īstenotājs: Biedrība „Valgundes novada attīstība”
                                 
Kopīgais finansējums LVL: 5000.00; ELFLA finansējums: 4500.00; pašvaldības līdzfinansējums: 500.00.

Galvenās aktivitātes: Projekta īstenošanas rezultātā tika izveidota „zaļā klase”, kuru aktivitāšu dažādošanai izmanto bērni un pieaugušie. Uzstādīta dārza mājiņa "Claudia", kuras platība ir 19,4 m2. Iegādāta lapene Žanna, kuras platība ir 12,25 m2

Projekta koordinators:
Aija Degaine, e-pasts mierlauki@inbox.lv

attels2