Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 12-06-LL08-L413203-000004
  • Ieviešanas laiks: 18.06.2012. – 31.07.2013.
  • Projekta mērķis: atjaunot un popularizēt orientēšanās sportu, kā veselīgu un aktīvu dzīvesveidu visām vecuma grupām Valgundes pagastā.
attels2

 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Mēs – Valgundei”
                                  
Kopīgais finansējums LVL: 2570.00; ELFLA finansējums: 2313.00; pašvaldības līdzfinansējums: 257.00.

Galvenās aktivitātes:

  • orientēšanās apmācību, treniņu un sacensību, sadraudzības pasākumu organizēšana visiem interesentiem – visās vecuma grupās;
  • karšu izstrāde; pārgājienu ar uzdevumiem plānošana;
  • orientāšanās dienu rīkošana skolā; sporta stafešu un citu aktivitāšu organizēšana stundās un dažādos pagasta/novada sporta dzīves pasākumos;
  • inventāra iegāde.

Projekta koordinators:

Iveta Caune, e-pasts ivetacaune@inbox.lv

attels2