Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000004
  • Projekta ieviešanas laiks: 15.09.2016.-02.10.2017.
  • Projekta mērķis: uzstādīt informācijas stendus septiņās Vilces pagasta vietās, novietot velostatīvus četrās pagasta vietās pie sabiedriskiem objektiem, un atjaunot Lielmātes avotiņu, tādā veidā veicinot Jelgavas novada iedzīvotāju kvalitatīvu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu, uzlabot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
attels

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 

 

Kopējās izmaksas: 11941,49 EUR

Publiskais finansējums: 10515,80 EUR

Pašvaldības finansējums: 1425,69 EUR

Projekta koordinators:

Daiga Simsone

Projekta koordinatore
daiga.simsone [at] jelgavasnovads.lv