Statuss:
Noslēdzies
 • Projekts Nr. 2016-LV01-KA102-022504
 • Ieviešanas laiks: 01.07.2016.-30.04.2018.
 • Projekta mērķis: ar starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt profesionālo izglītības programmu "Restaurācija", “Augkopība”, “Enerģētika un elektrotehnika” un "Autotransports" audzēkņu iemaņu (zināšanu, prasmju un attieksmes) apguvi, lai uzlabotu viņu personīgo attīstību un nodarbinātību. Veikt skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti profesionālās izglītības programmās "Enerģētika un elektrotehnika" un "Augkopība". Uzlabot projekta dalībnieku svešvalodas zināšanas (Angļu, vācu). Palielināt skolas spējas, pievilcīgumu un starptautisko dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas " Restaurācija", “Augkopība”, “Enerģētika un elektrotehnika” un "Autotransports" atbilstu darba tirgus vajadzībām Eiropā un ārpus tās.
attels

Projekta vadošais partneris:  Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola.

Sadarbības partneri: Berlīnes Būvniecības industrijas Profesionālās attīstības izglītības serviss Vācijā, EPD Portugālē un Spānijā, EPLEFPA Francijā.

Kopējais finansējums EUR: 83394

 • Projekta sagatavošanās vizītes pie sadarbības partneriem;

 • Nolikuma, vērtēšanas kritēriju izstrāde, komisijas izveide dalībnieku atlasei;

 • Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas „Augkopība”  6 audzēkņiem un nesenajiem absolventiem profesionālā izglītības iestādē Francijā 19 dienas, pēcpasākumu nodrošināšana;

 • Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas „Restaurācija”  7 audzēkņiem un nesenajiem absolventiem profesionālā izglītības iestādē Vācijā 32 dienas, pēcpasākumu nodrošināšana;

 • Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas „Autotransports” 7 audzēkņiem un nesenajiem absolventiem profesionālā izglītības iestādē Portugālē 33 dienas, pēcpasākumu nodrošināšana;

 • Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas „Elektronika un elektrotehnika”  4 audzēkņiem profesionālā izglītības iestādē Spānijā 27 dienas, pēcpasākumu nodrošināšana;

 • 3 programmas “Augkopība” pedagogu 10 dienu profesionālās pilnveides programmas īstenošana Spānijā;

 • 1 programmas “Elektronika un elektrotehnika” pedagoga 10 dienu profesionālās pilnveides programmas īstenošana Spānijā;

 • Publicitātes pasākumi: karjeras dienas, projekta noslēguma konference

 • Nodarbinātības un karjeras iespēju palielināšanās 24 audzēkņiem un nesenajiem absolventiem;

 • Pilnveidotas profesionālās izglītības programmas “Augkopība” un “Elektronika un elektrotehnika”, izstrādāti ieteikumi prakses satura, kvalifikācijas eksāmena un praktisko nodarbību pilnveidei;

 • Palielinājušās absolventu iespējas atrast atbilstoši savai kvalifikācijai labi atalgotu darbu;

 • Palielinājies pamatskolu absolventu skaits, kas pēc pamatskolas beigšanas izvēlas apgūt profesionālās izglītības programmas.

Projekta koordinators: 

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv