Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr. DP/3.1.5.1.1/14/APIA/CFLA/010
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.10.2014. – 30.06.2015.
  • Projekta mērķis: sakārtot ģimenes ārsta prakses infrastruktūru Ilzes Liepiņas ģimenes ārsta praksē, tādejādi uzlabojot ģimenes ārsta pieejamību Jelgavas novada Lielplatones pagasta teritorijas iedzīvotājiem, vienlaikus optimizējot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu novada teritorijā.
attels1

Kopīgais finansējums: 20114,93 EUR, ERAF finansējums – 16926,71 EUR, pašvaldības finansējums – 2987.07 EUR un ģimenes ārsta prakses finansējums 201,15 EUR.

Galvenās aktivitātes: ģimenes ārsta prakses procedūru , ārsta,   pacientu pieņemšanas un uzgaidāmo telpu un higiēnas telpu renovācija. Jauna pandusa izbūve un apdare.

Rezultātā: tiks nomainīti logi, durvis, sakārtots ieejas mezgls, sanmezgls un elektrība, nosiltināta pacientu uzgaidāmā telpa un sakārtota pieejamība personām ar ierobežotām funkcionālām spējām – izbūvēts pandus. 

Projekta koordinators:

Inese Cinovska

Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja
inese.cinovska [at] jelgavasnovads.lv