Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr.3DP/3.1.5.1.1/14/APIA/CFLA/009
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.10.2014. – 30.06.2015.
  • Projekta mērķis: projekta mērķis ir sakārtot ģimenes ārsta prakses infrastruktūru Ināras Staņas  ģimenes ārsta prakse, tādejādi uzlabojot ģimenes ārsta pieejamību Jelgavas novada Glūdas pagasta teritorijas iedzīvotājiem, vienlaikus optimizējot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu novada teritorijā.
attels1

Kopīgais finansējums: 19 920,19 EUR, ERAF finansējums – 16 932,16EUR, pašvaldības finansējums – 2 988.03 EUR.

Galvenās aktivitātes: ģimenes ārsta prakses procedūru , ārsta,   pacientu pieņemšanas un uzgaidāmo telpu un higiēnas telpu renovācija. Jauna pandusa izbūve un apdare.

Rezultātā: tiks izbūvētas pacientu pieņemšanas, procedūru, uzgaidāmās telpa ar garderobes vietu, kā arī izbūvētas pacientu un personāla tualetes. Tiks sakārtota pieejamība personām ar ierobežotām funkcionālām spējām – izbūvēts pandus. 

Projekta koordinators:

Inese Cinovska

Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja
inese.cinovska [at] jelgavasnovads.lv