Projekta Nr.: VP2022/3-40
Projekta ieviešanas laiks: 15.08.2022. - 15.01.2023.
Projekta mērķis: veicināt izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu attīstību, izglītojamo labbūtību un sniegt atbalstu jauniešiem COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai.

Projekta iesniedzējs: Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar izglītības iestādēm:

  • Ozolnieku vidusskola
  • Garozas pamatskola
  • Kalnciema vidusskola

 

Projekta tiešā mērķa grupa: galvenā mērķa grupa vidusskolām ir skolēni no 6. līdz 12.klasei un izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībnieki. Pamatskolas līmenī 5.-9.klašu skolēni un izglītības iestādes pašpārvaldes dalībnieki.

Projekta galvenās aktivitātes: trīs izglītības iestāžu paredzamo aktivitāšu plānos ietilpst dažādas aktivitātes. Organizēs skolēnu pašpārvalžu radošās domnīcas plānojot aktivitātes un veidojot projekta īstenošanas plānu iekārtojot atpūtas un spēļu vietu, vēlāk to realizējot dabā (lasīt – skolas telpās); tiks organizētas darbnīcas, kurās iekārtos telpu un izstrādās uzvedības noteikumus atrodoties atpūtas vietā.

Skolas teritorijā izvietos ārā spēles, lai veicinātu vairāk neformālās aktivitātes svaigā gaisā. Dalībniekiem būs iespēja piedalīties vebināros par agresīvas uzvedības jautājumiem, tādējādi veicinot iecietību vienam pret otru. Tiks labiekārtota telpa (līdzdalības telpa) skolēnu domei, organizēta pieredzes apmaiņa ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldes pārstāvjiem, organizēts forums un dalība pārgājienā – saliedēšanas pasākumā.

Finansējums: EUR 2522,00 (Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. gada finansējums).

Informācija par projektu konkursu JSPA mājaslapā jaunatne.gov.lv.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.

attels

 Projekta vadītāja:

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv