Statuss:
Noslēdzies
 • Projekta numurs: 2019-1-UK01-KA229-061373_3
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2019.–31.08.2021. (dēļ Covid-19 pagarināts līdz 30.11.2022.)
 • Projekta mērķis: stiprināt sadarbību un tīklu veidošanu starp organizācijām; apmainīties ar pieredzi un labu praksi, izmantojot mācības un seminārus; sagatavot speciālistus, lai tie labāk spētu identificēt izglītojamos ar runātprasmes problēmām, risinātu viņu individuālās vajadzībās; sekmēt skolas spēju uzlabot izglītojamo runātprasmes.
attels

Projekta kopējais finansējums: ES finansējums EUR 71310,00. Līvbērzes pamatskolas daļa 16275,00 EUR

Projekta vadošā organizācija: edEUcation (Lielbritānija)

Projekta partneri: Latvija (Līvbērzes pamatskola), Spānija (Escola Joan Rebull), Itālija (Direzione Didattica C. Maneri - Ingrassia)

 

 • Esošo stratēģiju un resursu analīze runātprasmes uzlabošanai, lai novērstu  plaisu starp nelabvēlīgā situācijā esošiem audzēkņiem un viņu vienaudžiem;
 • Identificēt kopīgās spēcīgās jomas un prioritātes, lai sekmētu attīstību;
 • Nodrošināt mācību vizītes uz partnerskolās, lai iepazītos/izpētītu skolu praktisko darbošanos kontekstā ar politiko ietvaru
 • izmantot studiju vizīšu laikā gūtos rezultātus, lai uzlabotu runātprasmes nevienlīdzības problēmu identificēšanas praksi un risinājumu nodrošinājumu
 • sagatavot atskaiti par katras studiju vizītes rezultātiem, gadījumu izpētēm un rekomendācijām skolas politikas veidošanai
 • izplatīt rezultātus
 • uzlabota izpratne par nelabvēlīgo apstākļu raksturu un spēja identificēt mērkgrupu;
 • attīstīta praktiska stratēģija, lai uzlabotu mērķgrupas runātprasmi iekļaujot diferenciāciju, visas klases un grupu darbu, mērķētu starpniecību un atbalstu vecākiem;
 • attīstīta stratēģija, lai mērītu ietekmi, iekļaujot datu izmantošanu progresa kontrolei un nospraustu mērķus

Agris Dobrovoļskis

Projekta koordinators
agris.dobrovolskis [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona Līvbērzes pamatskola:

Inga Liepa, e-pasts: ingalinga7@inbox.lv