Statuss:
Noslēdzies
 • Projekts Nr. 2016-1-LV01-KA101-022488
 • Ieviešanas laiks: 01.12.2016.-30.11.2017.
 • Projekta mērķis: izglītības iestāžu administratīvā personāla profesionālā pilnveide, lai attīstītu daudzveidīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu skolās, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un novēršot audzēkņu priekšlaicīgu skolu pamešanu.
attels

Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolas sektora mobilitātes projekts. 

Uzdevumi:

 • Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības uzlabošana;
 • Izglītības piedāvājuma dažādošana;
 • Pilnveidotas izglītības iestāžu vadības kompetences.

Projekta dalībnieki: Svētes pamatskola, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Staļģenes vidusskola, Aizupes pamatskola, Elejas pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte”, Glūdas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”, Lielplatones internātpamatskola un Kalnciema vidusskola. Koordinators – Izglītības pārvalde.

Kopējais finansējums:  20862 EUR

 • 4 pirmsskolas un sākumskolas izglītības pedagoģiskā personāla darbinieki apmeklēs strukturētos kursus “Pamatskolas izglītība Lielbritānijā”. Kursu laikā viņi apmeklēs dažādas izglītības iestādes, kur tiek apmācīti bērni vecumā no 3 līdz 11 gadiem. Tiksies ar izglītības iestāžu vadību, personālu, vēros nodarbības, tai skaitā iepazīsies ar Lielbritānijas izglītības iestāžu darbu.
 • 3 pamatizglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki apmeklēs strukturētos kursus “Novērtēšana mācīšanai: radošas un dažādas novērtēšanas metodes izglītībā 21.gadsimtā” – Islande. Kursu laikā pedagogi iepazīsies ar novērtēšana veidiem, mērķiem un rezultātiem. Kā novērtēšanu veikt/organizēt speciālo programmu audzēkņiem, iekļaujošās klasēs un multikulturālās vidēs.
 • 3 vidusskolu pedagoģiskie darbinieki apmeklēs strukturētos kursus “Studiju vizīte skolās/iestādēs un apmācību seminārs”. Kursu laikā viņi apmeklēs dažādas izglītības iestādes, iepazīsies ar šo iestāžu mācību procesa organizēšanu, redzēs skolā notiekošās aktivitātes. Kursu laikā to dalībnieki tiksies un sarunāsies ar izglītības iestāžu vadību un personālu
 • 2017.gada maijā notiks Jelgavas un Ozolnieku novada skolvadības un Metodisko apvienību vadītāju, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, metodiķu un atbildīgo par pirmsskolas darbu skolās iepazīstināšana ar apmācībās gūtajām zināšanām un pieredzi;
 • 2017.gada augusts – radošās darbnīcas Jelgavas novada un Ozolnieku novada pedagogu konferencē – no katrām apmācībām viens pārstāvis iepazīstina ar apmācībās iegūtām zināšanām;
 • 2017.gada oktobris – Jelgavas novada un Ozolnieku novada pedagogu labās prakses piemēru skate. Katrs sadarbības partneris izstrādājis savas iestādes labās prakses piemēru

Projekta koordinators:

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv