Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 12-06-LL08-L413101-000001
  • Ieviešanas laiks: 18.06.2012. - 26.06.2014.
  • Projekta mērķis: sadarbībā ar Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcu, sekmēt sociālā atbalsta sniegšanu, kā arī ēdināšanas pakalpojumu uzlabojumu, sociāli mazaizsargātajām cilvēku grupām, uzlabojot baznīcas sociālā atbalsta pakalpojuma kompleksu.
attels2

Projekta īstenotājs: biedrība ”Mēs – lauku attīstībai”

Kopīgais finansējums: EUR 4268,62; fonda finansējums – EUR 3841,76; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 426,86.

Galvenās aktivitātes:
Izveidot sociālā atbalsta pakalpojumu kompleksa 1.kārtas 1.etapu. 

Projekta koordinators:

Anna Liscova

Projekta koordinatore
anna.liscova [at] llkc.lv
attels2