Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 13-06-LL08-L413101-000013
  • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 1.10.2014.
  • Projekta mērķis: sadarbībā ar Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcu, sekmēt sociālā atbalsta sniegšanu, kā arī ēdināšanas pakalpojumu uzlabojumu, sociāli mazaizsargātajām cilvēku grupām, uzlabojot baznīcas sociālā atbalsta pakalpojuma kompleksu.
attels2

Projekta īstenotājs: biedrība ”Mēs – lauku attīstībai”

Kopīgais finansējums: EUR 24 188,82; fonda finansējums – EUR 21 769,94; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 2418,88.

Galvenās aktivitātes:  Telpu remonts.

Rezultāts. Projekta rezultātā, ieguvēji - vietējā sabiedrība un sociāli mazaizsargātās cilvēku grupas. Projekta ieguvumi - gan sociāli, gan ētiski. Saņemot šādus sociālos pakalpojumus, iedzīvotājiem:

  • Uzlabojas dzīves kvalitāte;
  • Samazinās trūkumcietēju skaits;
  • Rodas priekšstats par biedrību darbību un to veidošanas nepieciešamību.

Projekta koordinators:

Anna Liscova

Projekta koordinatore
anna.liscova [at] llkc.lv