Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr. 542020
  • Ieviešanas laiks: 03.06.2013. - 31.08.2014.
  • Projekta mērķis: Veicināt iedzīvotāju iesaisti un radīt ES pilsonības apziņu jauniešos, senioros, cilvēkos ar īpašām vajadzībām, sociāli mazaizsargātos un romu tautības cilvēkos.
attels

Kopīgais finansējums EUR: 14 700; Eiropas Komisijas finansējums 9 000; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 5 700
Projekta partneri: 10 pašvaldības un pašvaldību sadraudzības organizācijas no Lielbritānijas, Latvijas, Spānijas, Rumānijas, Īrijas, Itālijas, Polijas, Ungārijas, Francijas, Portugāles.

Konferences par sekojošām tēmām:

  • Romu tautības cilvēku sociālās iekļaušanas veicināšana caur ES pilsonību (Rumānija, Iezer, oktobris 2013),
  • Cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālās iekļaušanas veicināšana caur ES pilsonību (Spānija, Ceuti, novembris 2013),
  • Senioru sociālās iekļaušanas veicināšana caur ES pilsonību (Īrija, Listowel, marts 2014),
  • Jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšana caur ES pilsonību (Latvija, Jelgavas novads, aprīlis 2014),
  • Sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju sociālās iekļaušanas veicināšana caur ES pilsonību (Lielbritānija, Daunpatrika, maijs 2014).

Projekta koordinators:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv