Statuss:
Īstenošanā
logo

Projekta nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000119320

Īstenošanas laiks: 01.06.2023. – 30.11.2024.

Projekta mērķi:

  1. Pedagogu profesionālā pilnveide Spānijā, Norvēģijā un Grieķijā, lai ieviestu jaunas darba metodes pirmsskolas mācību procesā
  2. Pedagoģiskā personāla līderības, IT izmantošanas prasmju, svešvalodas zināšanu uzlabošana, paaugstinot mācību kvalitāti Aizupes pamatskolā

Projekta finansējums: 15 785 EUR

Projekta īstenotājs: Aizupes pamatskola

Projekta aktivitātes:

  • Darba ēnošanas aktivitātes pedagogiem Norvēģijā un Grieķijā, lai iepazītu citu valstu izglītības sistēmu, metodiku un izaicinājumus
  • Strukturēto kursu apmeklēšana, lai pedagogu apgūtu spēlē balstītas mācīšanās metodiku
  • Spēlē balstītas mācīšanās metodes ieviešana Aizupes pamatskolā visās izglītības pakāpēs

Projekta koordinatore:

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona Aizupes pamatskolā: Antra Embrekša, skolotāja