Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta numurs: Nr. 19-06-AL03-A019.2201-000003
  • Ieviešanas laiks: 18.06.2019. – 01.12.2020.
  • Projekta mērķis: Veikt sporta laukuma pārbūvi Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas, nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai un palielinot vietas potenciālu un pievilcību.
attels

Projekta kopējais finansējums: 97064.72 EUR, kur

  • projekta attiecināmais finansējums 13 695.51 EUR (no tā ELFLA finansējums 12325.96 EUR)

  • pašvaldības līdzfinansējums ir 83369.21 EUR

Projekts "Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas" tiks īstenots Svētes pagastā, kurā dzīvo 1804 iedzīvotāji. Lielākā daļa Svētes pagasta iedzīvotāji ir aktīvi uz sporta un veselības aktivitātēm vērsti. Sporta laukumu ikdienā izmantos ~340 pirmskolas un pamatskolas skolēni, kā arī ~ 400 Svētes pagasta iedzīvotāji.

Sporta laukums ir nepieciešams jaunu veselības, sporta un citu saistītu pakalpojumu un aktivitāšu organizēšanai un attīstībai, jo nodrošinot atbilstošu infrastruktūru, varēs veidot un organizēt dažādus pasākumus un aktivitātes, gan pagasta, gan novada iedzīvotājiem.

  • Veikt esošā  sporta laukuma demontāžu;
  • Veikt sporta laukuma labiekārtošanu, izbūvējot skrejceļu un tāllēkšanas bedres;
  • Būvuzraudzības veikšana

Projekta vadītāja: