Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. KPFI-15.2/43
  • Ieviešanas laiks: 17.12.2013. – 30.06.2014.
  • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Staļģenes vidusskolas muižas ēkā.
attels1

Kopīgais finansējums: EUR 342184.69/ LVL: 240488.77 KPFI finansējums EUR 71111.82/ LVL 49977.67; Jelgavas novada pašvaldības finansējums EUR 271072.88/ LVL 190511.10 

Grīdas siltināšana pagrabstāvā, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana, ārsienu siltumizolācijas, logu nomaiņa uz koka logiem ar stikla selektīvo pārklājumu, balkona durvju nomaiņa uz koka durvīm ar stikla selektīvo pārklājumu, grīdas siltināšana pārejā starp jauno un veco korpusu, apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvējot jaunu apkures sistēmu ar jauniem sildķermeņiem un regulēšanas iespējām, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana, ventilācijas sistēmas montāža - uzstādot mehānisko ventilāciju ar rekuperācijas sistēmu.

Plānotais CO2 emisiju samazinājums, veicot plānotās aktivitātes 30 457,16 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  113491,47 kWh/gadā.

Projekta koordinatori:

Inese Cinovska

Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja
inese.cinovska [at] jelgavasnovads.lv
attels2

 

attels