Statuss:
Noslēdzies
  • Ieviešanas laiks: 05.06.2013. – 09.06.2013.
  • Projekta mērķis: veicināt demokratizāciju un ilgtspējīgu attīstību Kahulas reģionā Moldovā
attels

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība

Projekta partneri: Kahulas (Cahul) pilsētas un rajona pašvaldības, Kahulas Pārrobežu sadarbības un Eiropas Integrācijas aģentūra (Moldova)

Kopīgais finansējums LVL: 1855,61; ES finansējums – 927,80; pašvaldības finansējums – 927,81 

apmācību un pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā sešiem projekta sadarbības partneru pārstāvjiem. Delegācija Rīgā apmeklēja Eiropas māju, EK Pārstāvniecību Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju, LAPAS (Latvijas Platforma attīstības sadarbībai), LPS (Latvijas Pašvaldību savienība), Saeimu un Saeimas Eiropas lietu komisiju. Jelgavas novada pašvaldības speciālisti pārstāvjus iepazīstināja ar ilgtspējīgas attīstības plānošanas principiem, investīciju piesaistes iespējām nelielām pašvaldībām, finanšu un budžeta plānošanas jautājumiem valsts un pašvaldību līmenī, sociālo pakalpojumu un sociālā palīdzības sistēmu Latvijā, sabiedrības iesaistīšanu lēmumpieņemšanas procesā, kā arī vietējo iniciatīvu veicināšanas pasākumiem