Statuss:
Noslēdzies

Projekta Nr. 23.12-1/188

Ieviešanas laiks: 01.08.2016.–31.01.2018.

Projekta mērķis: Bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

attels2

Projekta īstenotājs: biedrība Lauku partnerība “Lielupe”

Finansējums:

Kopējais finansējums – EUR 16 919,37;

NVA finansējums – EUR 12 580,00;

Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 4339,37.

Projekta mērķis: Bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Galvenās aktivitātes:
Jaunieša bezdarbnieka ar invaliditāti darba vietas izveidošana, darba organizēšana un jaunieša nodarbināšana

Sagaidāmie rezultāti:
Veicināta jauniešu nodarbinātība, palīdzēts izprast darba tirgus prasības, veicināta jaunieša iekļaušanās sabiedrībā un iekārtošanās pastāvīgā darbā.