Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 4-35/6
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.09.2014 - 01.12.2014
  • Projekta mērķis:  attīstīt jauniešu, kas saistīti ar ieslodzījuma vietām un ārpus tām, sociālās prasmes, veidojot attiecības un sadarbību starp dažādu grupu jauniešiem, mācoties atpazīt sociālās lomas ieslodzījuma vidē un ārpus tās un radot impulsus lomu izpildes maiņai
attels

Kopīgais finansējums EUR: 2845,70 programmas finansējums (100%)

Projekta vadošais partneris: Ogres jauniešu klubs "Projektu darbnīca"

Projekta partneri: Jelgavas novada Jauniešu padome 

  • Sagatavošanās nodarbības darbam ar cietuma jauniešiem.
  • Apmācību programmas par sociālo lomu apzināšanos un spēju tās pielāgot apstākļiem realizācija Jelgavas cietumā. (2014.gada 24.septembris, Jelgava). Improvizācijas teātris kā rīks sarunai ar jauniešiem par sociālām lomām.
  • Dalība Latgales jauniešu konferencē, dalīšanās ar pieredzes stāstiem (2014.gada septembris)
  • Dalība Starptautiskajā konferencē par atbalstu jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā (2014.gada 7.novembris)

Projekta koordinators:

Kristīne Kode

Jaunatnes lietu speciāliste
kristine.kode [at] jelgavasnovads.lv
attels