Statuss:
Noslēdzies
  • Nr. 13-06-LL08-L413201-000020
  • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 10.06.2014.
  • Projekta mērķis: iegādāties tehnisko aprīkojumu kvalitatīviem un daudzveidīgiem pasākumiem.
attels2

Projekta īstenotājs: Biedrība „Sporta deju klubs „Lielupe””
                                 
Kopīgais finansējums LVL: 3002.00; ELFLA finansējums - 2701.80; pašvaldības līdzfinansējums - 300.20.

Galvenās aktivitātes:

  • Projekta laikā tiks izveidota darba grupa;
  • Sagatavota nometnes programma;
  • Sameklēti nometnes pedagogi, audzinātāji;
  • Izsūtītas nometnes reklāmas un atlasīti pretendenti;
  • Novadīta kvalitatīva diennakts atpūtas un treniņu nometne;
  • Sagatavots koncerts vecākiem.

Projekta koordinators:

Ilona Freimane, e-pasts ilonaf2@inbox.lv

attels2