Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr.13-06-LL08-L413202-000002
  • Projekta Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 01.09.2014.
  • Projekta mērķis: veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, sekmējot amatniecības pakalpojumu attīstību Jelgavas novada iedzīvotājiem. Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide lietišķās mākslas pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
attels2

Kopīgais finansējums LVL: 9809.45 (pašvaldības līdzfinansējums – 2513.18 ; ELFLA – 7296.27)

Galvenās aktivitātes: Tiks izveidota tekstila un ādas apstrādes darbnīca, kas dos iespēju vismas 30 Jelgavas novada iedzīvotājiem nodarboties ar tekstila un ādas apstrādi, un vismaz 250 iedzīvotājiem būs iespēja saņemt amatniecības pakalpojumus. Darbnīca būs pieejama visu paaudžu iedzīvotājiem gan amata apguvei gan satrurīgai brīvā laika pavadīšanai. Projekta rezultātā:

  1. tiks izremontētas divas telpas tekstildarbnīcas izveidošanai.
  2. tiks iegādātas mēbeles un žalūzijas telpu iekārtošanai
  3. tiks iegādātas elektropreces un ierīces darba nodrošināšanai
  4. tiks iegādāts saimniecības aprīkojums darbam ar ādu un tekstilu
  5. tiks iegādāta datortehnika 

Projekta koordinators:

Zanda Zariņa

Projekta koordinators
zanda.zarina [at] jelgavasnovads.lv
attels1