Statuss:
Īstenošanā

Projekta Nr.: 22-06-AL03-A019.2203-000006
Projekta ieviešanas laiks: 23.05.2022.– 25.09.2022.
Projekta mērķis: nodrošināt un pilnveidot Jelgavas novada iedzīvotāju kvalitatīvu sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu īstenošanu iegādājoties trīs saliekamās teltis. 

attels

Projekta kopējais finansējums: 11 986,26 EUR
Publiskais finansējums: 9 900,00 EUR
Pašvaldības finansējums: 2086,26 EUR

Projekts Nr. 22-06-AL03-A019.2203-000006 “Telšu iegāde dažādu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Publicitāte:

Noslēgusies projekta ”Telšu iegāde dažādu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā” īstenošana

Projekta vadītāja:

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv