Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta numurs: Nr. 19-06-AL03-A019.2201-000001
  • Ieviešanas laiks: 18.06.2019 – 01.12.2020.
  • Projekta mērķis: Izveidot atpūtas un aktivitāšu laukumu Elejas pagastā, nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai un palielinot vietas potenciālu un pievilcību, kas veidojot jaunu kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu piedāvājumu un attīstību.
attels

Projekta kopējais finansējums 126569.78 EUR, kur

  • projekta attiecināmais finansējums 27 659,84 EUR (no tā ELFLA finansējums 24893.86 EUR)

  • pašvaldības līdzfinansējums ir 101675.92 EUR

Šāda projekta īstenošana būtu labs risinājums sniegt iespējas aktīvi un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, laiku ar ģimeni, bērniem un mazbērniem. Sakārtota un pielāgota apkārtējā vide sekmē iedzīvotāju piederību savam pagastam, novadam. Kā arī tiks piedāvātas brīvā laika iespēju dažādošana aktīvai atpūtai svaigā gaisā, kas savukārt veicinās iedzīvotāju fizisko un garīgo attīstību.

Projektā tiks uzstādīts un izbūvēts sekojošs aprīkojums - multifunkcionāls bērnu atrakcijas aprīkojums bērniem vecumā no 2-7 un 6-12 gadiem; āra estrāde- paaugstinājums pasākumiem, kuru varēs izmantot visu vecumu cilvēki, Elejas un citu apkārtējo pagastu un pilsētu iedzīvotāji, dažādu pasākumu organizēšanā, kā arī atsperšūpoles, šūpošanās dēlis, karuselis, pievilkšanās stienis un līdztekas, āra trenažieri.

  • Veikt teritorijas labiekārtošanas darbus;
  • Uzstādīt trenažierus un bērnu rotaļu iekārtas;
  • Skatuves laukuma izbūve 15x15m h=300mm;
  • Būvuzraudzības veikšana

Projekta vadītāja: