Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000002
  • Īstenošanas periods: 28.09.2016.-27.09.2017.
  • Projekta mērķis: veicināt vietējās kopienas sabiedrisko aktivitāšu īstenošanu un dažādošanu, attīstot lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, kā arī nemateriālā kultūras un latviskā mantojuma un tradīciju saglabāšanu.
attels

Projektu īsteno biedrība “Iepazīsim sevi”

Projekta koordinators: Inese Skromane

Kopējās izmaksas: 3394,09 EUR
Publiskais finansējums: 3054,68 EUR
Pašvaldības finansējums:  339,41 EUR

Papildināt lietišķas mākslas studijas “Staļģene” aprīkojumu ar statīvu iegādi, kas būs paredzēti audēju u.c. audumu darbu izstādīšanai.

Iegādāties saliekamo dārza galda un krēslu komplektus interešu kolektīvu darbības attīstīšanai un sabiedrisko aktivitāšu veiksmīgai īstenošanai, kā piemēram, izglītošanas un amatniecības nodarbībām, radošu rokdarbu prasmju attīstīšanai, māksliniecisku un praktiski izmantojamu darbu radīšanai individuāli un grupiņās, kā arī paredzēts piedalīties dažādos pasākumos un gadatirgos u.c.