Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 17-06-AL03-A019.2203-000002
  • Īstenošanas laiks: 13.07.2017. – 13.07.2018.
attels

Kopējās izmaksas: 12 130,75 EUR

Publiskais finansējums: 8999,74 EUR

Pašvaldības finansējums: 3131,01 EUR

Projekta īstenošanas rezultātā Lielplatones pagastā ir aprīkota iedzīvotājiem brīvi pieejama trenažieru zāles telpa ar 5 trenažieriem, svaru stieni, hantelēm un Glūdas pagastā pie Aktivitāšu centra “Zemgale” ir uzstādīti 3 brīvdabas āra trenažieri, Zaļenieku pagastā sporta laukumā ir uzstādīti 6 brīvdabas āra trenažieri, nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību, kā arī piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā.

Īstenojot projektu iegādātie un uzstādītie brīvdabas āra trenažieri būs piemēroti dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem, lai uzturētu sevi labā formā un būtu fiziski aktīvi. Par šī projekta nepieciešamību ir izteikušies pagasta iedzīvotāji Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas izstrādes laikā organizētajā fokusgrupas diskusijā pagastā

Publikācijas:

Lielplatonē atvērs nelielu trenažieru zāli

Projekts “Trenažieru zāles aprīkojumu iegāde Lielplatones pagastā un āra trenažieru iegāde Glūdas un Zaļenieku pagastos sporta aktivitāšu nodrošināšanai tika izstrādāts vadoties pēc Lauku partnerības "Lielupe" izstrādātas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.-2020. gadam noteiktajām lauku teritoriju attīstības prioritātēm, pasākumiem un rīcībām, kā arī iedzīvotāju foruma aptaujas rezultātiem par kopienu attīstību un uzlabošanu un Jelgavas novada attīstības programmas 2017.–2023. gadam izvirzītajiem mērķiem par vietējo iedzīvotāju līdzdalību vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Projekta koordinators:

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv