Statuss:
Noslēdzies
 • Projekta nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/012
 • Projekta Ieviešanas laiks: 13.10. 2010. – 12.10.2014.
 • Projekta mērķi:
  • Ūdens kvalitātes uzlabošana;
  • Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana;
  • Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana;
  • Ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.
attels2

Kopīgais finansējums LVL: 1 163 313,77; SIA „Jelgavas novada KU” finansējums: LVL 58506.77; KF finansējums: LVL 1 104 807,00

Saniegtie rezultāti:

 • Ūdens ieguve, attīrīšana un uzglabāšana no vienas ūdensgūtnes visam Kalnciemam: jaunas artēziskās akas (Q- 10 l/s) izbūve, artēziskās akas DB 9198 rekonstrukcija, jauna pazemes tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāru izbūve (V= 2x150 m3), jauna II pacēluma sūkņu stacija (36 m3/h), jauna dīzeļģeneratora uzstādīšana, esošās dzeramā ūdens attīrīšanas staciju rekonstrukcija (38 m3/h), 1 esošās artēziskās akas tamponēšana;
 • Jaunas NAI būvniecība Kalnciemā: ieplūdes darbi (magnētiskā plūsmas mērīšana, mehāniskās restes un smilšķērājus), BSP atdalīšanas tvertne, nostādināšanas tvertnes, dūņu atūdeņošana, izplūdes cauruļvada rekonstrukcija.
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija: Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Kalnciema centrālajā daļā, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija DN100, 150 – 2 156 m,  Vidus ielas 1a sūkņu stacijas un spiedvada rekonstrukcija,  KSS izbūve (Q – Q-11,1 m3/h; Q-22,2 m3/h), spiedvada izbūve – 1003 m, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, atdalot lietus kanalizācijas tīklus, sadzīves kanalizācijas cauruļvadu būvniecība;
 • DN 200 205m, lietus kanalizācijas cauruļvadu būvniecība: DN 200 - 40 m