Statuss:
Noslēdzies
 • Projekta nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/005
 • Projekta ieviešanas laiks: 18.06.2012.– 01.06. 2015.
 • Projekta mērķi:
  • Ūdens kvalitātes uzlabošana;
  • Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana;
  • Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana;
  • Ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.
attels2

Kopīgais finansējums LVL: 913074.24; SIA „Jelgavas novada KU” finansējums: LVL 327742.24; KF finansējums: LVL 585332.00;

Sasniegtie rezultāti:

 • TEP izstrāde;
 • Tehniskās specifikācijas izstrāde  apvienotajam būvniecības – būvprojektēšanas līgumam;
 • Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 2000 m;
 • Kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana 850 m;
 • Spiedvadu paplašināšana 2000 m;
 • 4 KSS izbūve;
 • Kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana 1700 m;
 • Būvuzraudzība.