Statuss:
Īstenošanā

Projekta Nr.: 6/3-9.5/2023

Projekta ieviešanas laiks: 01.06.2023. –15.12. 2023

valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta finansējums: 

Zemgales vēsturiskās kultūras programmas 2023 100% piešķirtais finansējums: 1652,28 EUR

 

Projekta mērķis:

Zemgales vēsturiskās zemes kultūras mantojuma izzināšana, saglabāšana un popularizēšana Jelgavas novadā.

Projekta uzdevumi:

  1. Apkopot vēsturiskos materiālus un attēlus par Zaļenieku muižu un tās apbūves, skolas un pagasta vēsturi, sagatavot tekstu ar kopsavilkuma tulkojumu angļu valodā informatīvām planšetēm.
  2. Izstrādāt vēsturisko materiālu un attēlu maketu un dizainu informatīvām planšetēm.
  3. Izgatavot un uzstādīt vēsturisko materiālu informatīvās planšetes pils vēsturiskās ekspozīcijas papildināšanai.
  4. Nodrošināt projekta publicitāti.

Paredzamais rezultāts:

  1. Apkopoti jaunākie iegūtie vēsturiskie materiāli un attēli par Zaļenieku muižu un tās apbūves, skolas un pagasta vēsturi, sagatavojot tekstu ar kopsavilkuma tulkojumu angļu valodā 4 informatīvām planšetēm.
  2. Izstrādāts vēsturisko materiālu un attēlu makets un dizains 4 informatīvām planšetēm.
  3. Izgatavotas un uzstādītas 4 vēsturisko materiālu informatīvās planšetes pils vēsturiskās ekspozīcijas papildināšanai.
  4. Nodrošināta projekta publicitāte, ievietojot informāciju par projekta aktivitātēm, rezultātiem, atbalstītājiem un finansētājiem Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, Facebook sociālo tīklu kontā un Valsts Kultūrkapitāla fonda mājas lapā www.kkf.lv .

Publicitāte:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv