Statuss:
Noslēdzies
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Jelgavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.pielikumu.
  • Ieviešanas laiks: 02.2016. –12.2017
attels1

 

  1. 3624 euro pašvaldības pasākumam „Āra trenažieru iekārtu iegāde un uzstādīšana Jelgavas novada Glūdas ciematā”, vienošanās Nr. 5-26/MPP/2017-098.
  2. 2000 euro pašvaldības pasākumam „Mūzikas instrumentu iegāde Mūzikas un mākslas skolai”, vienošanās Nr. 5-26/MPP/2017-099.
  3. 3700 euro pašvaldības pasākumam „Biedrībai "Jelgavas novada seniori" – darbības nodrošināšana”, vienošanās Nr. 5-26/MPP/2017-100.
  4. 1500 euro pašvaldības pasākumam „Tehniskā nodrošinājuma iegāde Ūziņu bibliotēkai, Ūziņu un tuvējās apkārtnes kultūras, sabiedriskās un saimnieciskās dzīves vēstures izpētes nodrošināšana”, vienošanās Nr. 5-26/MPP/2017-101.
  5. 5 000 euro pašvaldības pasākumam „Jelgavas novada Izglītības pārvaldei jaunsargu prasmju pilnveidošanai – mobilā interaktīvā galda iegāde”, vienošanās Nr. 5-26/MPP/2017-102.

Projekta koordinators:

Ella Jerofejeva

Projekta koordinatore
ella.jerofejeva [at] jelgavasnovads.lv