Statuss:
Noslēdzies
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Jelgavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 13. pielikumu.
  • Ieviešanas laiks: 01.02.2016.–31.12.2016.
attels1
  1. Vienošanās Nr. 5-26/MPP/2016-069. Piešķirts finansējums - 3000 EUR pašvaldības pasākumam „Iekārtu iegāde (3 D printeris) Mūzikas un mākslas skolai”.
  2. Vienošanās Nr. 5-26/MPP/2016-070. Piešķirts finansējums - 3000 EUR pašvaldības pasākumam „Inventāra (mūzikas instrumenti) iegāde Mūzikas un mākslas skolai”.
  3. Vienošanās Nr. 5-26/MPP/2016-071. Piešķirts finansējums - 1500 EUR pašvaldības pasākumam „Biedrībai „Jelgavas novada seniori” – latviešu kulinārā mantojuma popularizēšanas projekta realizēšana”.
  4. Vienošanās Nr. 5-26/MPP/2016-072. Piešķirts finansējums - 3000 EUR pašvaldības pasākumam „Biedrībai „Valgundes novada attīstība” – Kalnciema pagasta muzejistabas izveide”.
  5. Vienošanās Nr. 5-26/MPP/2016-073. Piešķirts finansējums - 1000 EUR pašvaldības pasākumam „Inventāra iegāde Jaunsargu kustības pasākumu nodrošināšanai”

Projekta koordinators:

Ella Jerofejeva

Projekta koordinatore
ella.jerofejeva [at] jelgavasnovads.lv