Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 1-08/97/2015
  • Ieviešanas laiks: 6.07.2015. – 31.08.2015.
  • Projekta mērķis: noorganizēt diennakts vides izglītības nometni no 3. augusta līdz 7. augustam, izglītojot un audzinot Jelgavas skolēnus par vides un dabas nozīmi cilvēku dzīvē, tādejādi veicinot izpratni un apziņu par jūras piekrastes, meža un purva biotopu saglabāšanu.
attels1

Projekta īstenotājs: biedrība ”Iepazīsim sevi”

Kopīgais finansējums: EUR 6250,00; fonda finansējums – EUR 3750,00; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 2500,00. 

  • Noorganizēta vides izglītības nometne „Par zaļu pat vēl zaļāks 2015” 30 Jelgavas novada skolēniem, sadalot to piecās tematiskās dienās – Zemes diena, Purva diena, Meža diena, Diena dabas takās un Dabas zinību radošo darbnīcu diena;
  • Noorganizētas vides izglītības un audzināšanas ekskursijas, lai iegūtu zināšanas un veidotos izpratne par vidi un tajā norisošajiem procesiem;
  • Apmeklēti ražošanas uzņēmumi, lai iegūtu zināšanas un iepazītos ar dabas bagātībām.

Sagaidāmie rezultāti:
    30 Jelgavas novada skolēniem noorganizēta diennakts vides izglītības nometne.